SEKRET KRASOTY RENESSANS

(CERVANTES PUSTYNNY WIATR x Chilitefey DHOKONDA AGRIPPINA)

born / 18.06. 2007 .
breeder / .Monastireva V.,
owner / .Saprikina J.

 • 7IB
 • JUNIOR CHAMPION of RUSSIA IG CLUB / -2008
 • CHAMPION of RUSSIA IG CLUB / -2009
 • HUNGARIA PRIMA JUNIOR, JUNIOR WINNER /
 • JUNIOR CHAMPION of RUSSIA /
 • CHAMPION of RUSSIA /
 • GRAND CHAMPION of RUSSIA /
 • CHAMPION of RKF /
 • CHAMPION of EURASIA-2009 / -2009
 • CHAMPION of REPUBLIC of MACEDONIA /
 • CHAMPION of of MONTENEGRO /
 • CHAMPION of SERBIA /
 • CHAMPION of ROMANIA /
 • GRANDCHAMPION of ROMANIA /
 • CHAMPION of BULGARIA /
 • GRANDCHAMPION of BULGARIA /
 • CHAMPION CLUB of BULGARIA /
 • BALKAN CHAMPION /
 • CHAMPION of KAZACHSTAN /

Copyright levretka.ru
- 1.04.2009
-