KOKETKA iz OZHERELIA

(ILYA MUROMETS iz OZHERELIA x BARBI BABSBABERLEY iz OZHERELIA)

/ born 27.04/2008
./breeder Kuznetsova M./owner . E/

  • JUNIOR CHAMPION of RUSSIA /
  • CHAMPION of RUSSIA /
  • CHAMPION of UKRAINE /
  • CHAMPION of BELARUS /
  • CHAMPION of RKF /

Copyright levretka.ru
- 1.04.2009
-