ZHEMCHUZHINKA DARK IZ OZHERELIA

(CHILITEFEY BARMALEY x SHELLI)

: 11.12.2004 .
. ., . .

  • INTERCHAMPION /
  • CHAMPION of RUSSIAN IG CLUB / - 2007
  • JUNIOR CHAMPION of RUSSIA /
  • CHAMPION of RUSSIA /
  • GRAND CHAMPION of RUSSIA /
  • CHAMPION of RKF / K
  • CHAMPION of UKRAINE /
  • GRAND CHAMPION of UKRAINE /
  • CHAMPION of BULGARIA /
Copyright levretka.ru
- 1.04.2009
-